Ściana ogniowa

Budynek oraz urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby podczas pożaru, przez określony czas, była zapewniona możliwość ewakuacji ludzi oraz zapewnione bezpieczeństwo ekip ratunkowych.

Klasyfikacja odporności ogniowej jest wyrażona w minutach, gdzie zgodnie z normą PN-EN-13501-2 funkcję nośności określa R, a funkcje wydzielające określane są przez: I - izolacyjność ogniowa, E - szczelność ogniowa.
Ściany nieobciążone  (nie nośne) powinny spełniać kryteria E oraz I, a ściany obciążone (konstrukcyjne) R, E, I.

np.

- ściany wewnętrzne oddzielające nośne R, E oraz I,

- ściany zewnętrzne nienośne E oraz I.

 

Produkty do zastosowania w budowie ścian:

Przeczytaj:

Pobierz materiały:

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi