Produkty

W zakładach Grupy SILIKATY elementy murowe silikatowe systemu Nowoczesne SILIKATY produkowane w szerokim asortymencie, na który składają się cegły i bloczki, zarówno pełne jak i drążone, a także kształtki, pustaki wentylacyjne, elementy elewacyjne. Ściany wykonane z tych wyrobów charakeryzują się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi, wysoką izolacyjnością akustyczną i odpornością ogniową. Nie emitują żadnych związków szkodliwych, a pod względem promieniotwórczości naturalnej zaliczane są do materiałów bardzo bezpiecznych. Silikaty są odporne na korozję chemiczną i biologiczną oraz charakteryzują się wysoką pojemnością cieplną.