Organizacja prac

Doświadczenie wskazuje, że przy wykonywaniu prac murarskich z silikatów najbardziej optymalnym jest ich prowadzenie przez 3-osobowe brygady:

  • pierwszy pracownik nakłada zaprawę, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów murowych,
  • drugi pracownik układa bloki,
  • trzeci pracownik dostarcza bloki i je ewentualnie przycina, przygotowuje zaprawę i dostarcza ją na miejsce murowania.

Oczywiście, w zależności od konkretnej sytuacji na budowie, podział czynności i liczba pracowników może być inna, dostosowana do miejscowych warunków.

             
Znaczące przyspieszenie i ułatwienie pracy murarzy zapewnia zastosowanie minidźwigu. Praca wykonywana jest w zespole dwuosobowym:

  • pierwszy pracownik przygotowuje zaprawę oraz przy pomocy minidźwigu ustawia bloczki,
  • drugi pracownik nakłada zaprawę, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów murowych oraz ewentualnie przycina bloczki.

   
ZOBACZ NASZ FILM INSTRUKTAŻOWY

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi