Łączenie ścian

Warstwa konstrukcyjna ściany zewnętrznej 25 cm (24 cm) oraz ściana wewnętrzna 25 cm (24 cm)

Pierwsza warstwy obu ścian należy wykonać z bloków podstawowych N25 (N24). Miejsce połączenia powinno być tak zaprojektowane, aby oś ściany poprzecznej (dochodzącej) znajdowała się w spoinie ściany podłużnej (zewnętrznej). Warstwę należy zacząć murować w ścianie podłużnej.

W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi ściany poprzecznej ustawia się 1/2N25 (1/2N24) i kolejno bloki podstawowe N25 (N24).

Warstwę trzecią, piątą itd muruje się, podobnie jak pierwszą, wyłącznie z bloków podstawowych N25 (N24).

Należy pamiętać o kontrolowaniu położenia i pozycjonowaniu bloków używając poziomicy i młotka gumowego.

Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) - chyba że w projekcie zostało to wyraźnie inaczej zalecone. Ma to bardzo duże znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania budynku, ale również może być bardzo istotne dla ochrony ogniowej i ochrony przed hałasem.

 

Narożnik ściany grubości 25 cm

Skrzyżowanie dwóch ścian grubości 25 cm


Połączenie ściany zewnętrznej i wewnetrznej grubości 25 cm.
Rozwiązanie polecane ze względu na podwyższone parametry izolacyjności akustycznej


Warstwa konstrukcyjna ściany zewnętrznej 18 cm oraz ściana wewnętrzna 25 cm (24 cm)

Pierwszą warstwę obu ścian należy wykonać z bloków podstawowych N18 i N25. Miejsce połączenia powinno być tak zaprojektowane, aby oś ściany poprzecznej (dochodzącej) z N25 znajdowała się w spoinie ściany podłużnej z N18.

W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi ściany poprzecznej ustawia się N6,5 i kolejno bloki podstawowe N25. Warstwę trzecią, piątą itd (podobnie jak pierwszą) muruje się wyłącznie z bloków podstawowych N18 i N25 .

Należy pamiętać o kontrolowaniu położenia i pozycjonowaniu bloków używając poziomicy i młotka gumowego.
 

Połączenie ściany zewnętrznej grubości 18 cm i wewnetrznej grubości 25 cm.

Narożnik ściany grubości 18 cm
Elementy zaznaczone X - docinane na budowie.

 

POBIERZ WYTYCZNE WYKONAWCZE

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi