Aktualności

Projektowanie budynków z silikatowych elementów murowych
Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów Grupa SILIKATY, opracowała dodatkowe zalecenia (zeszyty techniczne): „Projektowanie budynków z silikatowych elementów murowych. Ściany konstrukcyjne” oraz „Projektowanie budynków z silikatowych elementów murowych. Ściany wypełniające”, które zawierają rozwinięcie zasad zawartych w Eurokodach. W kolejnych rozdziałach zeszytów omawiane są zasady projektowania ścian w budynkach o ustroju ścianowym oraz szkieletowym. W ostatnim rozdziale zeszytów technicznych jest przedstawiony przykład obliczeniowy, który ilustruje zasady i tok postępowania przy projektowaniu konstrukcji murowych z elementów SYSTEMU SILIKATY.
Wygraj z zimą na budowie!
W okresach występowania niskich temperatur (poniżej +5°C) każde ro­boty murowe należy przeprowadzać ze szczególną rozwagą.
TOP BUILDER 2016 dla SILIKATU APLUS
SILIKAT APLUS produktem roku 2016 dla budownictwa. TOP BUILDER2016 to wyróżnienie przyznawane przez Redakcję miesięcznika Builder i Kapitułę Wyróżnień TOP BUILDER za najlepsze produkty, rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, obiekty budowlane i budowle inżynierskie oraz produkty IT i finansowe dla budownictwa.
zobacz wszystkie aktualności