Aktualności

ŚCIANY O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ - SILIKAT A PLUS
Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały wszystkie wymagania podstawowe takie jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, higiena, zdrowie i ochrona środowiska, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona przed hałasem, oszczędność energii i ochrona cieplna oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
Bloczki silikatowe w Domach Hybrydowych
Coraz wyższa świadomość dotycząca możliwości wykorzystania ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym sprawia, że popularność zyskują domy o standardzie energetycznym NF40 (zużycie energii nie więcej niż 40 kWh/mkw. w ciągu roku). Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, są one nie tylko przyjazne środowisku, ale pozwalają także na wymierne obniżenie kosztów eksploatacji.
SYSTEM SILIKATY a spełnienie wymagań podstawowych
System SILIKATY pozwala na wzniesienie wszystkich rodzajów ścian spełniających z dużym zapasem bezpieczeństwa wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm takie jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, oszczędność energii i ochrona cieplna, higiena, zdrowie, ochrona środowiska, ochrona przed hałasem oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
zobacz wszystkie aktualności